Ito ay isang demo na website

para sa Canary® Whistleblowing System, isang serbisyo mula sa Integrity Asia.

Upang makita ang pagproseso ng form, mangyaring pumunta sa pahina ng form. Upang makita ang reporting hub, mangyaring pumili sa pagitan ng dalawang mga tungkulin upang mag-login:

1) Bilang isang Whistleblower na mayroong account

Username: Whistleblower
Password: whistle
Email: demo+whistleblower@whistleblowing.link

2) Bilang isang Kumpanya na mayroong account

Username: Acme
Password: password
Email: demo+acme@whistleblowing.link

 

3) Bilang isang bagong Whistleblower