นี่คือเว็บไซต์ตัวอย่าง

Canary ™ Whistleblowing System บริการจากอินเทกริตี้เอเชีย

หากต้องการดูวิธีการทำงานของฟอร์มโปรดไปที่หน้าแบบฟอร์ม หากต้องการดูฮับการรายงานโปรดเลือกระหว่างสองบทบาทนี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้:

1) ในฐานะผู้แจ้งเบาะแสที่มีบัญชี

ชื่อผู้ใช้: Whistleblower
รหัสผ่าน: whistle
อีเมล: demo+whistleblower@whistleblowing.link

2) ในฐานะ บริษัท ที่มีบัญชี

ชื่อผู้ใช้: Acme
รหัสผ่าน: password
อีเมล: demo+acme@whistleblowing.link

 

3) เป็นผู้แจ้งเบาะแสคนใหม่